Pagrindiniai Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys atliekų tvarkymą:

Aplinkos apsaugos įstatymas

Atliekų tvarkymo įstatymas

Atliekų tvarkymo taisyklės

Valstybinis atliekų tvarkymo planas