Gamtosauginius reikalavimus atitinkantis Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartynas pastatytas pagal Europos Sąjungos standartus pradėtas eksploatuoti 2009 metų antrame pusmetyje.

Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyno paskirtis – iš fizinių ir juridinių asmenų priimti komunalines atliekas, kurios negali būti perdirbamos ar kitaip panaudojamos. Atliekos į sąvartyną priimamos (2) laikantis atliekų priėmimo tvarkos.

Atliekų priėmimo tvarka (1):

Atliekas atvežę gyventojai turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir asmens dokumento – paso/ asmens tapatybės kortelės/ vairuotojo pažymėjimo – numerį.

Atliekos į Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyną iš juridinių asmenų, veikiančių Tauragės regiono savivaldybėse, priimamos tik sudarius atliekų tvarkymo sutartį (3).

Juridiniai asmenys pristatantys pavojingas atliekas privalo, kartu su atliekų priėmimo deklaracija, pateikti pavojingųjų atliekų lydraštį (4).

Norintys sudaryti sutartį UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui pateikia prašymą  (5)

Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartynas

Tel.: (8 640) 33719 Kaupių k. 4, Žygaičių sen. Tauragės r.