Kiekvienais metais UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras vykdo poveikio aplinkai monitoringą pagal kiekvienam sąvartynui ar šiukšlynui parengtas ir su atsakingomis institucijomis suderintas monitoringo programas. Monitoringo tikslas – keletą metų sekti uždarytų sąvartynų ar šiukšlyno įtaką požeminio vandens būklei, kad būtų galima laiku imtis prevencinių priemonių galimo vandens teršimo atveju. Pagrindinės monitoringo kryptys – vandens lygio matavimas; vandens cheminės sudėties tyrimai.

Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne vykdomas monitoringas apima: požeminio vandens monitoringą, taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo ir aplinkos (paviršinio vandens, filtrato ir dujų) monitoringą.

 

UAB TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

UŽDARYTŲ SĄVARTYNŲ APLINKOS MONITORINGO PROGRAMOS

2017 – 2021 m.