Informuojame, kad įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.

Paaiškiname, kad duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui.

Taip pat dalyvauja visuose klausimuose susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras duomenų apsaugos pareigūno pareigas, kaip jas apibrėžia Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 39 str. (toliau – Reglamentas), pagal pasirašytą paslaugų sutartį dėl minėto Reglamento įgyvendinimo atlieka:

Duomenų apsaugos pareigūnas Telefono numeris El. pašto adresas

Advokatų profesinė bendrija „Kaminskienė ir partneriai PROTEGO“

Arnas Petraitis

+370 694 90 339 duomenu.apsauga@protego.lt

Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.

 

  1. Pranešimas vietinės rinkliavos mokėtojams apie jų tvarkomus ir valdomus duomenis.
  2. UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras asmens duomenų tvarkymo taisyklės .