Informuojame, kad įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.

Paaiškiname, kad duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje. Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais:

 

Duomenų apsaugos pareigūnas Telefono numeris El. pašto adresas
Informacija ruošiama Informacija ruošiama Informacija ruošiama
  1. Pranešimas vietinės rinkliavos mokėtojams apie jų tvarkomus ir valdomus duomenis.
  2. UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras asmens duomenų tvarkymo taisyklės .