Pareigos

Vidutinis darbo užmokestis, Eur/mėn. (neatskaičius mokesčių)

2016 m.

Vidutinis darbo užmokestis, Eur/mėn. (neatskaičius mokesčių)

2017 m. III ketvirtis

Bendrovės vadovai 1225 1241
Skyrių vadovai 884  893
Specialistai 768  796
Kiti darbuotojai 464  568