Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbai

Kiekvienais metais yra vykdomi mišrių komunalinių atliekų, priimamų į rūšiavimo įrenginį sudėties nustatymo darbai. Šių darbų tikslas – įvertinti į rūšiavimo įrenginį patenkančių mišrių komunalinių atliekų sudėtį bei po rūšiavimo likusių ir skirtų šalinti Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne atliekų sudėtį ir šiame sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį.

Kiekvienos Tauragės regiono savivaldybės atliekų sudėtis nustatoma atskirai. Parenkama po vieną šiukšliavežį iš Tauragės r., Jurbarko r., Šilalės r., ir Pagėgių savivaldybių ir iš kiekvieno paimama po ne mažiau kaip 300 kg atliekų.

Darbai vykdomi stebint Tauragės aplinkos apsaugos agentūros ir Tauragės regiono savivaldybių atstovams. Mišrių komunalinių atliekų sudėties darbai vykdomi 4 kartus per metus (žiemą, pavasarį, vasarą ir rudenį), siekiant nustatyti atliekų sudėties sezoninį kitimą.

Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitos:

2012 m. I pusmečio ataskaita.

2012 m. metinė ataskaita.

2013 m. I pusmečio ataskaita.

2013 m. metinė ataskaita.

2014 m. I pusmečio ataskaita.

2014 m. metinė ataskaita.

2015 m. I pusmečio ataskaita.

2015 m. metinė ataskaita.

2016 m. I pusmečio ataskaita.

2016 m. metinė ataskaita.

2017 m. metinė ataskaita (PDF formatu).

Komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaitos:

2012 metų    pavasario,    vasaros,    rudens    ir     žiemos   ataskaitos.

2013 metų    pavasario,    vasaros,   rudens   ir   žiemos   ataskaitos.

2016 metų    pavasario,    vasaros,   rudens   ir   žiemos   ataskaitos.

2017 metų    pavasario,    vasaros,   rudens  ir žiemos ataskaitos.