2021-07-27, Antradienis
Projektai

2021 m. kovo 31 d. UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras kartu su partneriais (t.y., Tauragės rajono savivaldybės administracija, Jurbarko rajono savivaldybės administracija, Šilalės rajono savivaldybės administracija ir Pagėgių savivaldybės administracija) ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė projekto „Tauragės regiono maisto/virtuvės, įskaitant ir žaliųjų, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ Nr. 05.2.1-APVA-R-008-71-0003 (toliau – Projektas) finansavimo sutartį.

Projektas įgyvendinamas ir finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“.

Plėtoti rūšiuojamuoju būdu surenkamų maisto/virtuvės (įskaitant žaliąsias) atliekų apdorojimo infrastruktūrą Tauragės regione.

Projekto tikslas

Tikslui pasiekti, Projekto apimtyje planuojamos įgyvendinti šios veiklos:

Pagal šią veiklą, numatoma suprojektuoti ir pastatyti (įrengti) statinį, skirtą maisto/virtuvės atliekų (įskaitant žaliąsias) atliekų uždaram kompostavimui (tam skirtame statinyje, kaupus uždengiant dengiamuoju audiniu).

Statinį numatoma įrengti Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje (Kaupių k. 4, Žygaičių sen. Tauragės r.), kurioje yra įrengta ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė.

Taip, esama komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūra bus pritaikyta maisto/virtuvės (įskaitant žaliąsias) atliekų apdorojimui.

Projektavimo sutartį numatoma sudaryti artimiausiu metu ir vykdyti 2021 m. III – IV ketv.

Rangos darbų sutartį numatoma pasirašyti 2022 m. I ketv. ir vykdyti ne ilgiau, kaip iki 2023 m. II ketv. pabaigos.

Pagal šią veiklą, numatoma įsigyti maisto/virtuvės (įskaitant žaliąsias) atliekų apdorojimo procesui būtina įranga, t.y., atliekų smulkintuvas, sijotuvas ir komposto kaupų uždengiamojo audinio vyniotuvas. Įrangos tiekimo sutartis numatoma sudaryti 2021 m. III – IV ketv.

Sukurti arba pagerinti maisto ar virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumus (kodas P.S.330): 4400,00 tonų/metus.

Įgyvendinus projektą, numatyta pasiekti šį stebėsenos rodiklį (rezultatą)

Bendra Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 908 823,22 Eur, kurių dalis 772 499,74 Eur (85 proc.) finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis ir dalimi 136 323,48 (15 proc.) prisideda Projekto partneriai.

Bendras Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2021 m. kovo 31 d. iki 2023 m. birželio 30 d.


d.
val.
min.
s.

 

Dėl detalesnės informacijos apie įgyvendinamą projektą, maloniai prašome kreiptis į UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro Plėtros skyriaus vadovę Editą Vaitkienę (tel. 8-446 61135, el.p. projektai@uabtratc.lt).

Mūsų interneto svetainėje naudojami trečiųjų šalių (Google Analytics) slapukai. Šie slapukai naudojami informacijai rinkti ir ataskaitai apie svetainės naudojimo statistiką sistemoje „Google“ pateikti, asmeniškai neidentifikuojant atskirų lankytojų. Šių slapukų galiojimo laikas 2 metai. Slapukai nenaudojami jokiems kitiems tikslams - tik matyti informaciją apie tinklapio lankomumo statistiką. Daugiau informacijos

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close