2019 lapkričio 14, Ketvirtadienis
TRATC veikla

Skelbimas:

 1. Tauragės rajono savivaldybės administracija:

Skelbia kandidato atranką į UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro valdybos nario, turinčio kompetenciją finansų arba verslo administravimo, arba strateginio planavimo ir valdymo, arba teisės, arba vadybos, arba žmogiškųjų išteklių valdymo, arba ūkio šakos, kurioje veikia savivaldybės valdoma įmonė, srityje, vietą.

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 179901854, adresas: Kudirkos g. 18, LT- 72339 Tauragė.

Bendrovės interneto svetainės adresas https://uabtratc.lt

 1. Kandidatas gali pateikti dokumentus:

2.1. paštu (registruotu laišku) arba įteikti asmeniškai adresu: Tauragės rajono savivaldybės administracijai, Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė, 211 kabinetas. Darbo laikas: pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.;

2.2. elektroniniu paštu edita.jonikaitienė@taurage.lt, nurodant laiško dalyką „Valdybos nario atranka“;

2.3. išsiųsti per kurjerių tarnybą adresu: Tauragės rajono savivaldybės administracijai, Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė.

 1. Atrankos būdas:

Atranką vykdys Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į Valstybės ar savivaldybės įmonės, Valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į Valstybės ar savivaldybės įmonės, Valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0173961199a11e5bfc0854048a4e288/asr.

 1. Laikotarpis, kuriam kandidatai būtų renkami į Bendrovės valdybos ir stebėtojų tarybos narių vietas: 4 (ketverių) metų kadencija.
 2. Kandidatai į valdybos ir stebėtojų tarybos narių vietas turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

5.1. turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;

5.3. turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

5.4. turi nebūti per pastaruosius 5 metus atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

 1. Kandidatai į nepriklausomų valdybos nario ir stebėtojų tarybos nario vietas turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:
  • turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų;
  • turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš tos įmonės ar susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
  • turi nebūti įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;
  • turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su ta įmone, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės nei 1000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
  • paskutinius dvejus metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
  • turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, kolegialaus organo nariu ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienerių metų laiko tarpas;
  • turi nebūti daugiau nei trijų (įskaitant įmonę, į kurios kolegialų organą pretenduoja) to paties atranką inicijuojančio subjekto valdomų įmonių kolegialių organų nariu.

 1. Kandidatai į valdybos nario ir stebėtojų tarybos nario vietas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. turėti kompetencijos finansų arba verslo administravimo, arba strateginio planavimo ir valdymo, arba teisės, arba vadybos, arba žmogiškųjų išteklių valdymo arba ūkio šakos, kurioje veikia savivaldybės valdoma įmonė, srityje;

7.2. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką;

7.3. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

7.4. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

 1. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

8.1. kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija;

 • kandidato gyvenimo aprašymas;
 • kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
 • kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
 • kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo valdybos nario atrankos vykdymo procese.

 

 1. Kandidato dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatai teikia dokumentus Tauragės rajono savivaldybės administracijai 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2019 m. gruodžio 3 d.

 

 1. Tauragės rajono savivaldybės administracijos kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

10.1. Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Edita Jonikaitienė tel. 8 446 62853, el. p. edita.jonikaitiene@taurage.lt;

10.2. Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja Genovaitė Pukelytė tel. 8 446 62 849,           el. p. genovaite.pukelyte@taurage.lt.

PRIDEDAMA:

 1. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija, 2 lapai.
 2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo valdybos nario atrankos vykdymo procese, 1 lapas.
Dalintis:

Mūsų interneto svetainėje naudojami trečiųjų šalių (Google Analytics) slapukai. Šie slapukai naudojami informacijai rinkti ir ataskaitai apie svetainės naudojimo statistiką sistemoje „Google“ pateikti, asmeniškai neidentifikuojant atskirų lankytojų. Šių slapukų galiojimo laikas 2 metai. Slapukai nenaudojami jokiems kitiems tikslams - tik matyti informaciją apie tinklapio lankomumo statistiką. Daugiau informacijos

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close