1. Aukciono organizatorius – UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras (toliau vadinama TRATC, Bendrovė), įmonės kodas 179901854, buveinės adresas Kaupių k. 4, Žygaičių sen., Tauragės r. sav..
2. Parduodamas turtas:

Turto pavadinimas Kiekis Pradinė kaina Aukciono dalyvio registracijos mokestis Aukciono dalyvio pradinio įnašo dydis  

Pagaminimo metai

Komposto vartytuvas su transportavimo priekaba 1 10300 EUR su PVM 50 EUR 1030 EUR 2012 m.

2.1. Daugiau informacijos apie parduodamą komposto vartytuvą rasite čia http://rbbaltic.lt/backhus-16-30,101.html
2.2. Komposto vartytuvo transportavimo priekaba „Švytukas 260 F“ techniniai duomenys: 1) didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė – 2600 kg. 2) parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė – 800 kg.
3. Dėl apžiūros (laiką būtina susiderinti iš anksto) kreiptis į Bendrovės inžinierių Marijų Šegždą (V. Kudirkos g. 18, LT-72216 Tauragė), tel. (8 446) 71872, mob. (8 640) 33714, el. paštas: inzinierius@uabtratc.lt.
4. Bendrosios aukciono sąlygos: Aukcionas (vykdymo būdas – tiesioginis) vyks 2018 m. lapkričio 15 d., 10.00 val., V. Kudirkos g. 18, LT-72216 Tauragė.

Aukciono dalyvių registravimas ir dokumentų priėmimas vyks iki 2018 m. lapkričio 14 d., 10.00 val., V. Kudirkos g. 18, LT-72216 Tauragė, 1 aukšte 2 kabinete.

Kiekvienas potencialus pirkėjas, norintis dalyvauti viešame aukcione, turi pervesti į TRATC (įmonės kodas 179901854) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT284010041600010319, esančią banke LUMINOR, banko kodas 40100, registracijos mokestį 50 (penkiasdešimt) Eur ir pradinį įnašą, kuris sudaro 10 procentų nuo objekto pradinės pardavimo kainos.

5. Pirkėjas, norintis įsiregistruoti viešo aukciono dalyviu, UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui, esančiam V.Kudirkos g. 18, LT-72216 Tauragė, iki 2018 m. lapkričio 14 d. 10:00 val. užklijuotame voke turi pateikti:
5.1. laisvos formos paraišką dalyvauti viešame aukcione, kurioje taip pat turi būti nurodyta siūloma kaina už parduodamą turtą (ne mažesnė nei pradinė parduodamo turto kaina);
5.2. banko įstaigos išduotus dokumentus, patvirtinančius, jog į TRATC nurodytą sąskaitą pervesti 4 punkte nurodyti registracijos mokestis ir pradinis įnašas;
5.3. nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, jog potencialiam pirkėjui atstovauja kitas asmuo. Kai potencialus pirkėjas yra fizinis asmuo, įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro;
5.4. įmonės registravimo pažymėjimo patvirtintą nuorašą, jeigu potencialus pirkėjas yra įmonė. Kai potencialus pirkėjas yra užsienio įmonė, turi būti pateiktas nustatyta tvarka legalizuotas dokumentas, patvirtinantis šios įmonės įregistravimą;
5.5. Potencialus pirkėjas šiame punkte nurodytus dokumentus UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui turi pateikti užklijuotame voke asmeniškai arba išsiųsti paštu registruotu laišku. Ant voko reikia užrašyti UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro adresą, norimo įsigyti aukcione objekto pavadinimą, viešo aukciono datą bei nuorodą „Su viešo aukciono dokumentais”
5.6. viešojo aukciono laimėtojas nustatomas pagal pasiūlytą didžiausią kainą už parduodamą turtą (jei aukciono dalyvių pasiūlyta kaina yra vienoda, laimėtoju skelbimas tas dalyvis, kuris pirmesnis pateikė pasiūlymą).
6. Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Aukciono nugalėtojui sumokėjus įsigyjamo turto kainą į TRATC (įmonės kodas 179901854) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT284010041600010319, esančią banke LUMINOR, banko kodas 40100, per 15 kalendorinių dienų bus pasirašyta turto pardavimo sutartis (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatyta tvarka ir forma):
6.1. viešo aukciono laimėtojas, nepasirašęs pardavimo sutarties per numatytą terminą, praranda pradinį įnašą ir pardavimo sutartis su viešo aukciono laimėtoju nebesudaroma;
6.2. mokėjimo už parduodamą objektą terminas – per 10 (dešimt) darbo dienų po oficialaus viešo aukciono nugalėtojo paskelbimo dienos;
6.3. pradinį įnašą Bendrovė grąžina į potencialaus pirkėjo nurodytą sąskaitą per 15 darbo dienų po viešo aukciono arba per 15 darbo dienų nuo viešo aukciono dokumentų priėmimo termino pabaigos. Registracijos mokestis negrąžinamas.
7.Kita informacija: Parduodamas turtas nuosavybės teise priklauso UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui, parduodamo turto daiktinės teisės nesuvaržytos, kilnojamojo turto vertinimo ataskaita Nr. 1809962, turtas yra geros būklės, tinkamas naudoti pagal paskirtį.

 

Mūsų interneto svetainėje naudojami trečiųjų šalių (Google Analytics) slapukai. Šie slapukai naudojami informacijai rinkti ir ataskaitai apie svetainės naudojimo statistiką sistemoje „Google“ pateikti, asmeniškai neidentifikuojant atskirų lankytojų. Šių slapukų galiojimo laikas 2 metai. Slapukai nenaudojami jokiems kitiems tikslams - tik matyti informaciją apie tinklapio lankomumo statistiką. Daugiau informacijos

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close