2018-04-25

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras, siekdamas užtikrinti tvarką bendro naudojimo konteinerių aikštelėse ir užkirsti kelią atliekų turėtojams nelegaliais būdais atsikratyti atliekomis, įsigijo vaizdo kameras, užsiregistravo asmens duomenų valdytojų valstybės registre ir nuo praėjusių metų rudens filmuoja pasirinktas bendro naudojimo konteinerių aikšteles.

Teršėjai yra pamėgę keletą aikštelių, kur vos ne kasdien šalia konteinerių atsiranda draudžiamų juose šalinti atliekų (automobilių ardymo detalių, padangų, baldų, elektronikos prietaisų, žaliųjų atliekų ir pan.). Užfiksuoti ir identifikuoti pažeidėjai kviečiami pokalbiui, įspėjami bei informuojami, kaip teisingai atsikratyti atliekomis.

Šiuo metu aikštelių stebėjimas vėl vykdomas intensyviai tiek filmuojant, tiek fotografuojant. Fiksuojami dideli kiekiai pakuočių (ypatingai kartono dėžių), metamų šalia antrinių žaliavų konteinerių. Dažniausiai tai parduotuvių ir maitinimo įstaigų dėžės.

TRATC specialistai kalbasi su verslininkais, pateikia informaciją, kaip juridiniai asmenys turi tvarkytis savo veikloje susidarančias pakuotes.

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras primena, kad savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės draudžia šalinti atliekas į joms neskirtus konteinerius ar palikti jas šalia konteinerių. Ant konteinerių pateikiama informacija, kokioms atliekoms jie yra skirti ir ką galima į juos mesti.

Atliekas, kurias draudžiama šalinti į komunalinių atliekų konteinerius, reikia pristatyti į didžiųjų atliekų surinkimo aikštelę, į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę arba atiduoti atitinkamiems atliekų tvarkytojams.