2018-01-31

 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kelintus metus iš eilės kviečia, ne jaunesnius kaip 18 metų, kaimo gyventojus teikti paraiškas paramai dėl asbestinių stogų dangos keitimo gavimo. Daugiau informacijos apie paramą galite rasti čia.

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras siūlo statybinių medžiagų, turinčių asbesto (šiferio) utilizavimo paslaugas.

Statybinės medžiagos, turinčios asbesto (šiferis) priimamos į Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyną, esantį adresu Kaupių k. 4, Tauragės r.. Šiferio priėmimo ir šalinimo Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne kaina – 55 Eur / t (be PVM).

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras teikia komercinį pasiūlymą dėl šiferio utilizavimo.

Šiferis priimamas į Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyną laikantis šių pagrindinių reikalavimų:

  • šiferis turi būti surinktas atskirai ir nesumaišytas su kitomis atliekomis;
  • šiferio lapai gali būti sudėti ant padėklų (palečių) bei privalo būti apsukti plastikine pakavimo plėvele. Šiferio laužas (smulkus) turi būti supakuotas į sandarią plastikinę tarą (dvigubus plastikinius maišus, didmaišius, statines, konteinerius ar kt.) ir sudėtas ant padėklų (palečių) bei apsuktas plastikine pakavimo plėvele, kad sąvartyne esanti technika galėtų iškrauti krovinį;
  • supakuotos asbesto turinčios atliekos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais turi būti ženklinamos Pavojingų atliekų ženklinimo etikete, kurią rasite čia.
  • Pavojingąsias atliekas vežant Lietuvos Respublikos teritorijoje, privaloma turėti pavojingųjų atliekų lydraštį, kuris pridedamas kaip priedas prie krovinio važtaraščio. Fiziniai asmenys, vežantys savo buityje susidarančias pavojingąsias atliekas, Lydraščio pildyti neprivalo. Pavojingų atliekų lydraščio formą rasite čia.

 

Primename, kad pristatant šiferį į Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyną būtina turėti atliekų turėtojo (atliekų darytojo, vežėjo, surinkėjo, kito atliekų tvarkytojo,  tarpininko ar prekiautojo atliekomis) kodą:

  • juridinio asmens JAR kodą, jei atliekos gautos iš juridinio asmens ar jo padalinio;
  • Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, jei atliekos gautos iš fizinio asmens, vykdančio individualią veiklą;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba kito galiojančio dokumento, pagal kurį galima nustatyti asmens tapatybę ir kuriame yra nuo pašalinio poveikio apsaugota nuotrauka, asmens kodas arba gimimo data, asmens vardas ir pavardė (asmens tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas, išduotas nuo 2005 m. lapkričio 1 d.),  numeris, jei atliekos gautos iš gyventojo.

Išsamesnė informacija apie šiferio priėmimą į Sąvartyną teikiama tel. Nr. 8 699 35848.