2017-11-24

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras informuoja, kad Jurbarko žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė esanti adresu: Kalnėnų g. 3, Kalnėnų k., Jurbarko r.  ir Šilalės žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė esanti adresu: Paneročio k., Šilalės r., dirbs, t. y. žaliosios atliekos bus priimamos iki 2017 m. lapkričio 30 d. (imtinai). Žiemos laikotarpiu (gruodis, sausis, vasaris) minėtose aikštelėse žaliųjų atliekų priėmimas nebus vykdomas.

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras ragina Jurbarko ir Šilalės rajonų savivaldybės fizinius ir juridinius asmenis, kurie dar nespėjo susitvarkyti žaliųjų atliekų, paskubėti iki 2017 m. lapkričio 30 d. (imtinai) pristatyti žaliąsias atliekas į minėtas aikšteles.

Apie žaliųjų atliekų priėmimo pradžią į Jurbarko ir Šilalės žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles informuosime spaudoje.

Primename, kad į žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles žaliosios atliekos iš gyventojų priimamos nemokamai. Juridiniai asmenys dėl žaliųjų atliekų tvarkymo gali kreiptis į UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrą dėl sutarčių sudarymo.

Išsamesnė informacija apie žaliųjų atliekų tvarkymą teikiama telefonu Nr. (8 446) 71 872.