2017 m. gegužės 17 d. Tauragės rajono savivaldybės sprendimu Nr. 1-207 buvo priimta bei nuo liepos 1 d. įsigaliojo nauja dvinarė rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų sutvarkymą tvarka.

Praėjus keliems mėnesiams nuo įvestos dvinarės rinkliavos pradžios išryškėję naujos tvarkos trūkumai 2017 m. spalio 18 d. įvykusio Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu buvo pataisyti.

Aktualūs pakeitimai vietinės rinkliavos mokėtojams:

  1. Vietinės rinkliavos mokėtojams, kurie savo gyvenamajame būste yra registruoti ir gyvena vieni, gali būti taikomas kitas maksimalus apmokestinamas plotas – 50 kv.m. Tokiu atveju mokėtojas turi teisę kreiptis į UAB TRATC bei pateikti Asmenų skaičiaus gyvenamajame būste ar individualiame gyvenamajame name deklaraciją. Taip pat būtina seniūnijos išduota pažyma apie nurodytame nekilnojamojo turto objekte deklaruotus asmenis.
  2. Vietinės rinkliavos mokėtojai gali deklaruoti komunalinių atliekų kiekį pagal turimų konteinerių dydį/tūrį, nustatant bazinį konteinerių ištuštinimo dažnį nemažesnį nei nustatyta patvirtintose Tauragės rajono savivaldybės Atliekų tvarkymo taisyklėse (nemažiau nei 52 kartus metams Tauragės mieste, o 26 – rajone).

Vietinės rinkliavos kintamojo dydžio dedamoji nekilnojamo turto objektams, kurie naudojasi individualiais konteineriais, apskaičiuojama vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 1 priede patvirtintais konteinerių ištuštinimo dydžiais:

● 0,86 Eur – 120 l talpos konteinerio ištuštinimą;

● 1,72 Eur – 240 l talpos konteinerio ištuštinimą;

● 5,53 Eur – 770 l talpos konteinerio ištuštinimą;

● 7,90 Eur – 1100 l talpos konteinerio ištuštinimą.

Vietinės rinkliavos mokėtojams, siekiantiems deklaruoti atliekų kiekį, reikėtų kreiptis į UAB TRATC bei užpildyti Komunalinių atliekų deklaraciją.

Informuojame, kad tie mokėtojai, kuriems iki įvestos dvinarės rinkliavos vietinė rinkliava buvo skaičiuojama nuo vieno gyventojo, lapkričio mėnesį turėtų sulaukti naujus perskaičiuotus mokėjimo pranešimus. Vietinė rinkliava mokėtojams bus perskaičiuota nuo 2017 m. spalio 1 d.

Vietinės rinkliavos mokėtojams, kurie pateiks komunalinių atliekų deklaracijas, vietinė rinkliava bus perskaičiuota taip pat nuo 2017 m. spalio 1 d.

Su Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu detaliau galite susipažinti paspaudę šią nuorodą:

2017 m. spalio 18 d. Tauragės rajono savivaldybės sprendimas Nr. 1 – 338 dėl 2017 m. gegužės 17 d. „Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo papildymo

Mūsų interneto svetainėje naudojami trečiųjų šalių (Google Analytics) slapukai. Šie slapukai naudojami informacijai rinkti ir ataskaitai apie svetainės naudojimo statistiką sistemoje „Google“ pateikti, asmeniškai neidentifikuojant atskirų lankytojų. Šių slapukų galiojimo laikas 2 metai. Slapukai nenaudojami jokiems kitiems tikslams - tik matyti informaciją apie tinklapio lankomumo statistiką. Daugiau informacijos

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close