Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos susirinkimas

 

Kovo pradžioje įvyko Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos narių susirinkimas bei konferencija "Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas žiedinės ekonomikos kontekste". Susirinkimo metu aptarti bioskaidžių ir kitų atliekų tvarkymo klausimai, valstybinio atliekų tvarkymo plano užduočių vykdymas bei maisto atliekų tvarkymo galimybės.

 

Pranešimus konferencijoje skaitė: Asociacijos prezidentas, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas, LR AM Atliekų departamento Atliekų valdymo skyriaus vedėja Laura Zukė, LAMMC ATL direktorius, prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis ir KTU APINI docentė, UAB "EcoIri Solution" direktorė doc. dr. Irina Kliopova, UAB Biastra plius direktorius Domantas Tracevičius, ESPAD vyr. specialistė Rasa Uselytė. 

 

Susipažinti su pranešimais ir daugiau informacijos galima rasti Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos puslapyje.