Apie mus

 

Keturios Tauragės regiono savivaldybės pasirašydamos Jungtinės veiklos ir Steigimo sutartis 2002 metais įsteigė UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrą, siekdamos sukurti vieningą ir Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą regione.  Steigėjai:

 

Tauragės rajono savivaldybė

 

Jurbarko rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė

Pagėgių savivaldybė

 

Savivaldybės, įsteigtai įmonei, pavedė organizuoti regioninę komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, atitinkančią galiojančius aplinkosauginius reikalavimus, vystyti ir plėtoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektus Tauragės regione. Visos savivaldybių pavestos funkcijos nurodytos koncesijų sutartyse.

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras veikia vadovaudamasis įstatais. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurios kapitalas padalintas į dalis – akcijas. Bendrovės turtas atskirtas nuo akcininkų turto ir pagal savo prievoles bendrovė atsako tik savo turtu. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės aktais.

Pasinaudojus Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšomis sukurta atliekų tvarkymo infrastruktūra – pastatytas aplinkosauginius reikalavimus atitinkantis sąvartynas, įrengtos didžiųjų atliekų surinkimo  ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės savivaldybėse, uždaryti  ir sutvarkyti seni sąvartynai bei šiukšlynai. Šiuo metu Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras eksploatuoja Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyną, keturias didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės,  keturias  žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles ir bioskaidžių atliekų kompostavimo aikštelę.