Įgyvendinti projektai

 

PROJEKTAS ,,TAURAGĖS REGIONO KOMPOSTAVIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS”

(ES STRUKTŪRINĖ PARAMA 2007-2013 m.) 

 

2013 metais baigėsi projekto ,,Tauragės regiono kompostavimo aikštelių įrengimas“ Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-006 įgyvendinimas. Projekto tikslas – sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio mažinimo pajėgumus Tauragės regiono sąvartyne. Šis projektas yra sudėtinė Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto dalis. Skaityti toliau...

 

TAURAGĖS REGIONO SENŲ SĄVARTYNŲ IR ŠIUKŠLYNŲ UŽDARYMAS

(ES STRUKTŪRINĖ PARAMA 2007-2013 m.) 

 

2010-03-30 d. UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras pateikė paraišką Aplinkos projektų valdymo agentūrai gauti finansavimą iš Europos Sąjungos 2007-2013 metų struktūrinės paramos ir uždaryti visus senus neeksploatuojamus Tauragės regione esančius sąvartynus ir šiukšlynus. Skaityti toliau...

 

LIŽIŲ SĄVARTYNO UŽDARYMAS

(ES Sanglaudos f. (2004-2006)

 

Senų sąvartynų uždarymas pradėtas nuo Tauragės miesto sąvartyno Ližių k. Veikęs apie 40 metų šis sąvartynas 2009 m. vasarą pradėtas uždarinėti. Tai dalis UAB TRATC vykdomo aplinkosauginio ES finansuojamo projekto ,,Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas” Nr. 2001/LT/16/P/PE/004 , kurio esmė - sukurti vieningą atliekų tvarkymo sistemą visoje apskrityje. Skaityti toliau...

 

 

PROJEKTAS „TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS

(ES Sanglaudos fondas 2004-2006 m.)

 

Projekto ,,Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. 2001/LT/16/P/PE/004  įgyvendinimo pradžia- 2001 m. gruodžio 13 d., pabaiga – 2010 m. gruodžio 31 d. Bendra šio projekto vertė – 6,63 mln. EUR, finansuojama iš ISPA fondo (iki 70 proc.), Valstybės biudžeto (20 proc.) ir galutinio paramos gavėjo (TRATC) ( ne mažiau 10 proc.). Skaityti toliau...