Vykdomi projektai

 

Projektas ,,Tauragės regiono komunalinių atliekų infrastruktūros plėtra“

 

Projektas ,,Tauragės regiono komunalinių atliekų infrastruktūros plėtra“, vykdomas atsižvelgiant į ,,2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Aplinkos ministro 2016-04-27 d. įsakymu Nr. D1-281, reikalavimus.

Priemonės įgyvendinimą administruoja ­­­­­­­­­­Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Ministerija) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra  – Įgyvendinančioji institucija.

Tauragės regionui Europos  Sąjungos skiriama finansavimo lėšų 2 380 217,62 Eur. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 15 proc. (~420.038,40 Eur ) visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Visa projekto suma- 2.800.256,02 Eur be PVM.

Priemonės tikslas – sukurti ar plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą, informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais. Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip 2018 m. rugsėjo 30 d.

Atsižvelgiant į Aprašo reikalavimus, įgyvendinant projektą Tauragės regiono savivaldybėse numatoma vykdyti tokias veiklas:

1)Nupirkti 500 vnt. biologinių atliekų surinkimo konteinerių (240 l arba 0,24 m3 talpos) ir  1000 vnt. kompostavimo dėžių (700 -800 l arba 0,7 – 0,8 m3 talpos) individualioms namų valdoms.

1.BSA surinkimo konteineriai, atsižvelgiant į pateiktus prašymus, paskirstomi taip: Tauragės rajono savivaldybei – 200 vnt., Šilalės rajono savivaldybei – 200 vnt., Pagėgių savivaldybei – 100 vnt.

2.Kompostavimo dėžės, atsižvelgiant į pateiktus prašymus, paskirstomos taip: Tauragės rajono savivaldybei – 270 vnt., Jurbarko rajono savivaldybei – 276 vnt., Šilalės rajono savivaldybei – 334 vnt., Pagėgių savivaldybei – 120 vnt.

2)Įrengti požemines ir antžemines konteinerinių aikšteles ir įsigyti bendro naudojimo konteinerius konteinerinėms aikštelėms. Iš viso konteinerių aikštelių – 246 vnt., iš jų antžeminės – 169 vnt. ir požeminės 77 vnt.

3.Tauragės rajono savivaldybėje viso įrengti aikštelių – 86 vnt., iš kurių antžeminės 52 vnt. ir požeminės 34 vnt. Šioms aikštelėms įsigyti konteinerių:  mišrių komunalinių atliekų konteinerių 34 vnt; popieriaus/kartono atliekų konteinerių 86 vnt.; stiklo atliekų konteinerių 86 vnt; plastiko atliekų konteinerių skaičius – 86 vnt.; biologinių (maisto ir žaliųjų) konteinerių skaičius – 51 vnt.;

4.Jurbarko rajono savivaldybėje viso įrengti aikštelių – 82 vnt., iš jų antžeminių-63 vnt., požeminių- 19 vnt. Šioms aikštelėms įsigyti konteinerių: mišrių komunalinių atliekų konteinerių-83 vnt.; popieriaus/kartono atliekų konteinerių -82 vnt.; stiklo atliekų konteinerių- 82 vnt.; plastiko atliekų konteinerių skaičius – 82 vnt.; biologinių (maisto ir žaliųjų) konteinerių skaičius – 22 vnt.

5.Šilalės rajono savivaldybėje – viso aikštelių -53 vnt., iš kurių 34 vnt. antžeminės ir 19 vnt. požeminės. Šioms aikštelėms įsigyti konteinerių:  mišrių komunalinių atliekų konteinerių -19 vnt; popieriaus/kartono atliekų konteinerių - 53 vnt.; stiklo atliekų konteinerių - 53 vnt.; plastiko atliekų konteinerių skaičius – 53 vnt.; biologinių (maisto ir žaliųjų) konteinerių skaičius – 21 vnt.

6.Pagėgių savivaldybėje viso įrengti aikštelių -  25 vnt., iš kurių 20 vnt. antžeminės ir 5 vnt. požeminės. Šioms aikštelėms įsigyti konteinerių:  mišrių komunalinių atliekų konteinerių - 14 vnt.; popieriaus/kartono atliekų konteinerių - 25 vnt.; stiklo atliekų konteinerių - 25 vnt.; plastiko atliekų konteinerių skaičius – 25 vnt.; biologinių (maisto ir žaliųjų) konteinerių skaičius – 9 vnt.

3)Tauragės regione esančias didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles (DASA) pritaikyti atliekų paruošimui naudoti pakartotinai.

7.Planuojama esamose Tauragės regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse (adresais: Paberžių g. 14 A, Tauragės rajone; Statybininkų g. 4 E Jurbarko rajone; Pilies g. 3, Vingininkų k. Šilalės rajone; ir M. Jankaus g. 37 Pagėgių savivaldybėje) pastatyti pastatus, kuriuose bus laikinai laikomos atliekos pakartotiniam panaudojimui (viso 4 vnt.) ir kiekviename pastate bus nupirkta po 30 vnt. konteinerių (viso – 120 vnt.). Pastatų, skirtų atliekų paruošimui naudoti pakartotinai plotas numatomas ne mažesnis nei 50 m2, tūris ne mažesnis nei 250 m3. Konteineriai, skirti pakartotinio naudojimo  atliekų laikymui, numatomi tvirto plieno, apie 750 litrų talpos.

4)Numatomas visuomenės informavimas atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.

 Viešinimo kampanijos vykdymo metu numatomos šios viešinimo veiklos: konkursas moksleiviams „Aš rūšiuoju ir kitus to mokau“, vizitai į Klaipėdos Fortum deginimo gamyklą bei Alytaus, Kauno (ar kt.) MBA, reklaminio pobūdžio klipai regioninėje televizijoje, radijo laidos/viktorinos, informaciniai pranešimai vietinėje bei nacionalinėje spaudoje bei UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ internetiniame tinklapyje, leidinys apie Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūrą bei atliekų tvarkymą, atributika bei stendai.

Šiuo metu įvykdytas supaprastintas atviras pirkimas dėl rangos darbų Tauragės regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse. Nustatytas pirkimo laimėtojas-UAB ,,Apastata“.