Tyrimai

 

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUDĖTIES NUSTATYMO DARBAI

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras atlieka Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne (esančiame Kaupių k., Žygaičių sen., Tauragės r.) šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbus.

Kiekvienos Tauragės regiono savivaldybės atliekų sudėtis nustatoma atskirai. Parenkama po vieną šiukšliavežį iš Tauragės r., Jurbarko r., Šilalės r., ir Pagėgių savivaldybių ir iš kiekvieno paimama po ne mažiau kaip 300 kg atliekų.

Darbai vykdomi stebint Tauragės aplinkos apsaugos agentūros ir Tauragės regiono savivaldybių atstovams. Mišrių komunalinių atliekų sudėties darbai vykdomi 4 kartus per metus (žiemą, pavasarį, vasarą ir rudenį), siekiant nustatyti atliekų sudėties sezoninį kitimą.

2012 – 2013 metais atliekų sudėties nustatymo darbai buvo vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-08-31 įsakymu Nr. D1-661 „Dėl regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio juose vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 109-5148).

Nuo 2016 m. atliekų sudėties nustatymo darbai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-06-08 įsakymu Nr. D1-461 patvirtinta Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo, komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo tvarka.

Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitos:

2012 m. I pusmečio ataskaita.

2012 m. metinė ataskaita.

2013 m. I pusmečio ataskaita.

2013 m. metinė ataskaita.

2014 m. I pusmečio ataskaita.

2014 m. metinė ataskaita.

2015 m. I pusmečio ataskaita.

2015 m. metinė ataskaita (PDF formatu; Excel formatu)

2016 m. Tauragės regiono  ir Tauragės regiono savivaldybių metinės ataskaitos 

 

Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne pašalintų po apdorojimo MBA, MA įrenginiuose susidariusių komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitos:

2016 m.  ataskaita 

 

 

Komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaitos:

2012 metų   pavasario,    vasaros,    rudens   ir     žiemos  ataskaitos.

2013 metų    pavasario,    vasaros,   rudens   ir   žiemos   ataskaitos.

2016 metų pavasario vasaros , rudens ir žiemos ataskaitos.