Didžiųjų atliekų sirinkimo aikštelės

 

Didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse priimamos pavojingos ir nepavojingos atliekos laikantis atliekų priėmimo tvarkos. Priimamų atliekų sąrašas ir įkainiai nurodyti lentelėje.

Atliekos priimamos iš juridinių asmenų tik sudarius atliekų priėmimo sutartį.

Pristatant atliekas būtina turėti užpildytą ir atliekas išsiuntusio asmens pasirašytą bei įmonės antspaudu patvirtinta atliekų priėmimo – perdavimo aktą. Atliekų svoris nustatomas aikštelėje. Atliekų priėmimo – perdavimo aktą juridinis asmuo gauna kartu su pasirašyta sutartimi. Atliekas atvežus be atliekų priėmimo – perdavimo akto arba jei aktas nepasirašytas ar antspaudu nepatvirtintas, atliekos nepriimamos.

Pristatant pavojingas atliekas kartu su atliekų priėmimo – perdavimo aktu būtina turėti pavojingų atliekų lydraštį.

 

Atliekų priėmimo tvarka didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse

Sutarties forma

Pavojingųjų atliekų lydraščio forma

Atliekų kilmės pagal ekonominės veiklos rūšį ir geografiniai kodai

 

 

ATLIEKŲ, PRIIMAMŲ Į TAURAGĖS, JURBARKO, ŠILALĖS IR PAGĖGIŲ DIDŽIŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELES, KODAI IR ĮKAINIAI

Eil. Nr.

Atliekų kodas

Atliekų pavadinimas

Kaina

EUR/kg

(be PVM)

 
 
 

Pavojingos atliekos

 

 

1.

03 01 04*

Pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, fanera, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

1,33

 

2.

08 01 21*

Dažų ir lako nuėmiklių atliekos

1,98

 

3.

08 03 12*

Dažų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

1,90

 

4.

08 04 09*

Klijų ir hermetikų, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos

1,98

 

5.

13 02 06*

Sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva

0,12

 

6.

13 02 08*

Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva

0,12

 

7.

13 03 01*

Izoliacinė ar šilumą perduodanti alyva, kurioje yra PCB

3,08

 

8.

15 01 10*

Pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos

1,38

 

9.

15 02 02*

Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis

1,04

 

10.

16 01 07*

Tepalų filtrai

1,10

 

11.

16 01 08*

Sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio

45,01

 

12.

16 01 13*

Stabdžių skystis

1,01

 

13.

16 01 14*

Aušinimo skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

1,01

 

14.

16 01 21*

Pavojingos sudedamosios dalys nenurodytos (Kuro filtrai)

1,10

 

15.

Pavojingos sudedamosios dalys nenurodytos (Oro filtrai)

1,10

 

16.

Pavojingos sudedamosios dalys nenurodytos (Amortizatoriai)

0,14

 

17.

Pavojingos sudedamosios dalys nenurodytos (Pavojingomis medžiagomis užteršta guma)

1,36

 

18.

16 02 15*

Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos

1,48

 

19.

16 06 01*

Švino akumuliatoriai

0,58

 

20.

16 07 08*

Atliekos, kuriose yra tepalų

0,93

 

21.

17 06 05*

Statybinės medžiagos, turinčios asbesto

0,39

 

22.

17 08 01*

Gipso izoliacinės statybinės medžiagos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis

1,04

 

23.

17 09 03*

Kitos statybos ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas),  kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų (Ruberoidas)

1,19

 

24.

18 01 03*

Atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (žmonių sveikatos priežiūros)

2,88

 

25.1

18 02 02*

Atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (gyvūnų sveikatos priežiūros)

2,88

 

26.

19 01 11*

Dugno pelenai ir šlakas, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

0,12

 

27.

20 01 14*

Rūgštys

2,82

 

28.

20 01 17*

Fotografijos cheminės medžiagos

2,45

 

29.

20 01 19*

Pesticidai

2,79

 

30.

20 01 21*

Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

1,29

 

31.

20 01 23*

Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių

0,12

 

32.

20 01 29*

Plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

0,84

 

33.1

20 01 31*

Citotoksiniai ir citostatiniai vaistai

3,95

 

34.

20 01 33*

Baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 0601, 16 06 02 arba 16 06 03, nerūšiuotos baterijos ar akumuliatoriai, kuriuose yra tos baterijos.

0,12

 

35.

20 01 35*

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių

0,14

 

Nepavojingos atliekos

 

 

36.

15 01 01

Popieriaus ir kartono pakuotės

0,14

 

37.

15 01 07

Stiklo pakuotės

0,14

 

38.

15 01 02

Plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės

0,14

 

39.

16 01 03

Naudotos padangos (ne didesnės nei 118 cm ir 39 cm pločio) (lengvųjų automobilių)

0,19

 

40.

Naudotos padangos (didesnės nei 118 cm ir 39 cm pločio)

0,29

 

41.

16 01 19

Transporto priemonių plastikai (buferiai, bakai, posparniai)

0,48

 

42.

16 01 20

Transporto priemonių stiklas

0,45

 

43.

17 09 04

Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03

0,20

 

44.1

18 01 01

Aštrūs daiktai (išskyrus 18 01 03)

2,22

 

45.

20 01 01

Popierius ir kartonas

0,14

 

46.

20 01 02

Stiklas

0,14

 

47.

20 01 10

Drabužiai

0,36

 

48.

20 01 11

Tekstilės gaminiai

0,36

 

49.

20 01 36

Nebenaudojama elektros ir elektrininė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35

0,17

 

50.

20 01 39

Plastikai

0,20

 

51.

20 01 40

Metalai

0,12

 

52.

20 03 07

Didžiosios atliekos

0,20

 

 

Didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės (DASA) 

 

DASA

 

 

Atliekų priėmėjas

 

Telefono Nr.

 

Darbo laikas

 

Tauragės DASA

 Paberžių g. 14 A, Tauragė

 

Algimantas Diksas

 

 

8 655 82558

II-V – 08:15-18:00

VI – 09:00-13:00

VII-I – nedirba

12:00-12:45 - pietūs

 

Jurbarko DASA

Statybininkų g. 4 E, Jurbarkas

Vidmantas Bielkauskas

 

8 650 72314

II-V – 08:15-18:00

VI – 09:00-13:00

VII-I – nedirba

12:00-12:45 - pietūs

 

Šilalės DASA 

Pilies g. 3, Vingininkų k., Šilalės r.

 

Eugenijus Slaboševičius

 

8 655 09131

II-V – 08:15-18:00

VI – 09:00-13:00

VII-I – nedirba

12:00-12:45 - pietūs

 

Pagėgių DASA 

M. Jankaus g. 37, Pagėgiai

 

Arūnas Gudaitis

 

8 655 84578

II-V – 08:15-18:00

III-IV – 09:15-19:00

VI – 09:00-13:00

VII-I – nedirba

12:00-12:45 - pietūs