Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartynas

 

Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne priimamos nepavojingos atliekos laikantis atliekų priėmimo tvarkos. Priimamų atliekų sąrašas ir įkainiai pateikti lentelėje žemiau.

Atliekos priimamos iš juridinių asmenų tik sudarius sutartį. Dėl sutarčių sudarymo kreiptis į UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro administraciją telefonu 8 446 61125.

Kartu su sutartimi juridiniai asmenys turi pateikti Atliekos apibūdinimo deklaracija, kurioje turi būti nurodoma kokias atliekas įmonė planuoja šalinti sąvartyne, trumpas tos atliekos apibūdinimas, numatomas šalinti atliekų kiekis, nurodyti atliekų geografinė kilmės ir  kilmės pagal ekonominės veiklos rūšį kodai ir kt. prašoma informacija. Jei reikia, turi būti atliekami tyrimai. Kada turi būti atliekami tyrimai nustato LR Aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės (atliekų priimtinų į nepavojingų atliekų sąvartyną kriterijai ir ribinės vertės nustatytos antrame priedėlyje).

Pristatant atliekas būtina turėti užpildytą ir atliekas išsiuntusio asmens pasirašytą bei įmonės antspaudu patvirtinta atliekų priėmimo deklaraciją. Jei pristatomos pavojingos atliekos būtina turėti užpildytą ir atliekas išsiuntusio asmens pasirašytą bei įmonės antspaudu patvirtinta pavojingų atliekų lydraštį.  Atliekų svoris nustatomas automobilinėmis svarstyklėmis. Atliekų priėmimo deklaraciją juridinis asmuo gauna kartu su pasirašyta sutartimi. Atliekas atvežus be atliekų priėmimo deklaracijos, arba jei deklaracija nepasirašyta ar antspaudu nepatvirtinta, atliekos nepriimamos.

 

Atliekų priėmimo tvarka Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne

Sutarties forma

Atliekos apibūdinimo deklaracija

Atliekų kilmės pagal ekonominės veiklos rūšį ir geografiniai kodai

Pavojingųjų atliekų lydraščio forma

 

ATLIEKŲ, PRIIMAMŲ Į TAURAGĖS REGIONO NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNĄ, SĄRAŠAS IR ĮKAINIAI

 

ATLIEKOS

Kaina Eur/t  

(be PVM)

kodas pavadinimas pavojingumas
03 01 99 Kitaip neapibrėžtos atliekos nepavojingos 53,83
04 02 09 Sudėtinių medžiagų (impregnuoti tekstilės gaminiai, elastomerai, termoplastikai) atliekos nepavojingos
10 01 01 Dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės nepavojingos
10 01 02 Lakieji anglių pelenai nepavojingos
10 01 03 Lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai nepavojingos
12 01 99 Kitaip neapibrėžtos atliekos (stiklo audinio atraižos) nepavojingos
17 01 07 Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06 nepavojingos
17 03 02 Bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01 nepavojingos
17 05 04 Gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03 nepavojingos
17 06 04 Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 nepavojingos
17 08 02 Gipso izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01 nepavojingos
19 08 01 Rūšiavimo atliekos nepavojingos
19 08 02 Smėliagaudžių atliekos nepavojingos
19 12 12 Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11 nepavojingos
20 01 41 Kaminų valymo atliekos nepavojingos
20 02 02 Gruntas ir akmenys nepavojingos
20 03 01 Mišrios komunalinės atliekos nepavojingos
20 03 03 Gatvių valymo atliekos nepavojingos
20 03 07 Didžiosios atliekos nepavojingos
17 06 01* Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto pavojingos 190,96
17 06 05* Statybinės medžiagos, turinčios asbesto pavojingos

 

Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartynas 

 

Kaupių k. 4, Žygaičių sen. Tauragės r.  

 

Darbo laikas: I-VII – 8:00-20:00

Tel. 8 640 33719