Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės

 

Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse priimamos žaliosios biologiškai suyrančios atliekos laikantis atliekų priėmimo tvarkos. Priimamų atliekų sąrašas ir įkainiai nurodyti lentelėje.

Atliekos priimamos iš juridinių asmenų tik sudarius atliekų priėmimo sutartį.

Pristatant atliekas būtina turėti užpildytą ir atliekas išsiuntusio asmens pasirašytą bei įmonės antspaudu patvirtinta atliekų priėmimo deklaraciją. Atliekų priėmimo deklaraciją juridinis asmuo gauna kartu su pasirašyta sutartimi. Atliekas atvežus be atliekų priėmimo deklaracijos arba jei deklaracija nepasirašyta ar antspaudu nepatvirtinta, atliekos nepriimamos. Atliekų kiekio nustatymas: Tauragės kompostavimo aikštelėje atliekos sveriamos automobilinėmis svarstyklėmis, Jurbarko, Šilalės ir Pagėgių kompostavimo aikštelėse atliekų kiekis nustatomas kubais, perskaičiuojant į tonas.

 

Atliekų priėmimo tvarka žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse

 

Sutarties forma

 

Atliekų kilmės pagal ekonominės veiklos rūšį ir geografiniai kodai

 

 

ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖSE (ŽAKA) PRIIMAMŲ ATLIEKŲ SĄRAŠAS IR ĮKAINIAI

ATLIEKOS

Kaina EUR/t

(Be PVM)

Kodas

Pavadinimas

TAURAGĖS ŽAKA

 

 

 

 

 

17,10

02 01 03

02 01 07

03 03 01

20 03 02

20 02 01

20 02 01

Augalų audinių atliekos

Miškininkystės atliekos

Medžio žievės ir medienos atliekos

Turgaviečių atliekos

Biologiškai suyrančios atliekos (sodų ir parkų atliekos)

Biologiškai suyrančios atliekos (medžių šakos)

JURBARKO, ŠILALĖS, PAGĖGIŲ ŽAKA

02 01 03

02 01 07

03 03 01

20 02 01

Augalų audinių atliekos

Miškininkystės atliekos

Medžio žievės ir medienos atliekos

Biologiškai suyrančios atliekos (sodų ir parkų atliekos)

 

Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių kontaktai

Žiemos sezonu Jurbarko ŽAKA ir Šilalės ŽAKA nedirba

 

 

ŽAKA

 

 

Pareigos

Vardas Pavardė

 

Telefono Nr.

 

Darbo laikas

 

Tauragės ŽAKA

 Kaupių k. 4, Žygaičių sen. Tauragės r. (Sąvartyno teritorija)

 

Regioninio sąvartyno dispečeris

 

 

 

8 640 33719

 

I-VII – 08:00-20:00

 

 

 

Jurbarko ŽAKA

Kalnėnų k. Jurbarko r.

 

Atliekų priėmėjas

 

 

 

8 650 29632

II-V – 08:15-18:00

VI – 10:00-14:00

VII-I – nedirba

12:00-12:45 - pietūs

 

Šilalės ŽAKA 

Paneročio k., Šilalės r.

 

Atliekų priėmėjas

 

 

8 652 12560

II-V – 08:15-18:00

VI – 10:00-14:00

VII-I – nedirba

12:00-12:45 - pietūs

 

Pagėgių ŽAKA

M. Jankaus g. 37, Pagėgiai

 

Atliekų priėmėjas

 

 

 

8 655 84578

II-V – 08:15-18:00

III-IV – 09:15-19:00

VI – 09:00-13:00

VII-I – nedirba

12:00-12:45 - pietūs