D.U.K

 

Kas yra vietinės rinkliavos mokestis? Ir kam jis taikomas?
Kur patenka ir kam naudojamas surinktas vietinės rinkliavos mokestis?
Kada reikia sumokėti rinkliavą? Kas bus, jei rinkliavos nemokėsiu?

 

Kada reikia sumokėti rinkliavą? Kas bus, jei rinkliavos nemokėsiu?

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą mokėjimo pranešimus parengia TRATC pagal sausio 1 d. Registro duomenis ir už einamuosius metus išsiunčiami metų pradžioje. Vietinė rinkliava mokama kas ketvirtį į mokėjimo pranešime nurodytą Tauragės RATC surenkamąją sąskaitą  iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio 15 d. arba sumokant metinį mokestį iš karto.

 

Nesumokėjus rinkliavos mokesčio yra siunčiamas priminimas. Jeigu nesumokama iki priminime nurodyto termino, rinkliava išieškoma įstatymų nustatyta tvarka.

 

Iškilus sunkumams sumokėti rinkliavą laiku, rekomenduojame susisiekti su TRATC rinkliavos administratoriais. Kontaktus rasite čia.

 

Vietinės rinkliavos mokestį, pateikus Mokėjimo pranešimą,  galima sumokėti Maxima prekybos centruose, Perlo terminaluose, AB „Lietuvos paštas“, UAB „Tauragės butų ūkis“ kasose (Tauragės r. sav. gyventojams), Lietuvos kredito unijoje, Medicinos banke bei kituose bankuose.

 

Taip pat mokestį galima sumokėti  mokėjimo pavedimu  į mokėjimo pranešime nurodytą sąskaitą. Mokėjimo pavedime būtina nurodyti įmokos kodą ir mokėtojo kodą, kurį rasite mokėjimo pranešime.

 

 

Rinkliavos savitarnos svetainė kaip prisijungti ir kokia nauda?

 

Rinkliavos savitarnos svetainė kaip prisijungti ir kokia nauda?

Prie rinkliavos savitarnos svetainės galima prisijungti iš TRATC interneto puslapio meniu juostoje pasirinkus „RINKLIAVOS SAVITARNOS SVETAINĖ“. Mokėtojo prisijungimo kodai yra nurodyti vietinės rinkliavos mokėjimo pranešime, kurie išsiunčiami kiekvienam mokėtojui į namus.

 

Prisijungęs prie savitarnos svetainės mokėtojas:

 • mato visą informaciją apie atliktus mokėjimus, įsiskolinimą.
 • gali užsisakyti, kad mokėjimo pranešimas būtų siunčiamas el. paštu.
 • užduoti paklausimus, išreikti pastabas ir pageidavimus.

 

Kodėl mokėjimo pranešimai siunčiami mirusiam žmogui?

 

Kodėl mokėjimo pranešimai siunčiami mirusiam žmogui?

Mokėjimo pranešimai mokėti vietinę rinkliavą formuojami pagal VĮ "Registrų centras" duomenis. Jei nekilnojamojo turto savininkas mirė, tačiau paveldėtojai neperregistravo turto savo vardu ir neinformavo TRATC apie pasikeitusį savininką, mokėjimo pranešimas siunčiamas pagal turimus duomenis.

 

 

Ar reikia mokėti vietinės rinkliavos mokestį jei niekas negyvena?
 

Ar reikia mokėti vietinės rinkliavos mokestį jei niekas negyvena?

Tauragės regiono savivaldybėse nuo vietinės rinkliavos mokesčio atleidžiama tuo atveju kai nekilnojamas turtas nenaudotas visus kalendorinius metus. Metų gale reikia kreiptis į vietinės rinkliavos administratorių ir pateikti elektros energijos suvartojimo pažymą už metus iš UAB „ESSO“ (mokestiniais metais neviršijančios 180 kWh) kartu su prašymu atleisti nuo vietinės rinkliavos mokesčio už mokestinius metus. Tuo atveju kai pažymos iš UAB „ESSO“ pateikti nėra galimybės arba elektros energijos suvartojimo rodikliai viršija 180 kWh rekomenduojama kreiptis į vietinės rinkliavos administratorių dėl išsamesnės informacijos. Kontaktus rasite čia.

 

Jei nekilnojamasis turtas kalendoriniais metais statomas ar remontuojamas, reikia pateikti dokumentus, įrodančius, kaip buvo sutvarkytos statybos ir griovimo atliekos.

 

Tauragės, Jurbarko ir Šilalės r. savivaldybių gyventojai elektros energijos suvartojimo pažymą už mokestinius metus iš UAB „ESSO“ (mokestiniais metais neviršijančios 180 kWh) turi pateikti ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d. 

 

Pagėgių savivaldybės gyventojai turi pateikti elektros energijos suvartojimo pažymą už mokestinius metus iš UAB „ESSO“ (mokestiniais metais neviršijančios 180 kWh) ir nuo spalio 1 d. iki gruodžio 1. imtinai.

 

 

Kokios vietinės rinkliavos mokesčio lengvatos yra taikomos?
 

Kokios vietinės rinkliavos mokesčio lengvatos yra taikomos?

Kokios vietinės rinkliavos mokesčio lengvatų rūšys taikomos sprendžia Tauragės regiono savivaldybių tarybos, todėl lengvatos ir jų taikymas kiekvienoje savivaldybėje yra skirtingas.

 

Tauragės r. savivaldybėje taikomos šios vietinės rinkliavos mokesčio lengvatos:

 

Asmenims, savivaldybės teritorijoje nuosavybes teise valdantiems nekilnojamojo turto objektą, nuo kurio atstumas iki buitinių atliekų surinkimo vietos yra:

 

 • nuo 500 m iki 2 km – vietinės rinkliavos įmoka mažinama 25 procentais;
 • nuo 2 km ir toliau – vietinės rinkliavos įmoka mažinama 50 procentų.

Vietinės rinkliavos įmoka mažinama 30 procentų, kai būste nėra gyvenamąją vietą deklaravusių kitų asmenų, šiais atvejais:

 

 • pensinio amžiaus sutuoktiniams, iš kurių bent vienas yra sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygio;
 • pensinio amžiaus žmonėms, kuriems yra sukakę 75 ir daugiau metų;
 • vieniems gyvenantiems pensinio amžiaus asmenims, kuriems yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis.

Jurbarko r. savivaldybėje taikomos šios vietinės rinkliavos mokesčio lengvatos:

Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mažinama 50 proc. asmenims, savivaldybės teritorijoje nuosavybės ar kita teise valdantiems ir naudojantiems nekilnojamojo turto objektus, nuo kurių atstumas iki artimiausios buitinių atliekų surinkimo vietos yra didesnis kaip 1500 m.

 

Šilalės r. savivaldybėje taikomos šios vietinės rinkliavos mokesčio lengvatos:

Fiziniams asmenims, valdantiems, naudojantiems, disponuojantiems nekilnojamojo turto objektu Savivaldybės teritorijoje, nuo kurio atstumas iki buitinių atliekų surinkimo vietos yra:

 

 • nuo 500 m iki 2 km – vietinės rinkliavos dydis mažinamas 20 procentų;
 • nuo 2 km ir toliau – vietinės rinkliavos dydis mažinamas 30 procentų

Pagėgių r. savivaldybėje taikomos šios vietinės rinkliavos mokesčio lengvatos:

Vietinės rinkliavos mokestis mažinamas 20 % :

 • Pensinio amžiaus gyventojams , kurie turi sunkų neįgalumo lygį;
 • Asmenims pripažintiems darbingais (0-25 proc.) ir kuriems yra skirta slaugos išlaidų tikslinė kompensacija.
 • Daugiau informacijos rasite Vietinę rinkliavą reglamentuojančiuose teisės aktuose, Dėl informacijos ir reikalingų dokumentų lengvatai suteikti reikia kreiptis į rinkliavos administratorių.

 

 

Kaip gauti mišrių komunalinių atliekų konteinerį?
 

Kaip gauti mišrių komunalinių atliekų konteinerį?

Mišrių komunalinių atliekų konteinerį išduoda savivaldybės teritorijoje dirbantis komunalinių atliekų vežėjas. Mišrių komunalinių atliekų konteineriai suteikiami tik vietinės rinkliavos mokėtojams. Dėl konteinerių išdavimo reikia kreiptis į TRATC telefonu (8446) 71872 arba tiesiogiai į mišrių komunalinių atliekų vežėją:

 

KOMUNALINIŲ (LIKUSIŲ PO RŪŠIAVIMO) IR ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ VEŽĖJAI

Tauragės r. sav. teritorijoje

UAB „Ekonovus“,  Tel.: 8 612 24372

 Jurbarko r. sav. teritorijoje

UAB „Jurbarko komunalininkas", Tel. 8 447 72870

 Šilalės r. sav. teritorijoje

UAB „Ecoservice“, Tel. 8 449 74307

 Pagėgių sav. teritorijoje

UAB „Ecoservice“, Tel. 8 449 74307

 

 

Kur pranešti apie neišvežtas atliekas?
 

Kur pranešti apie neišvežtas atliekas?

Atliekos Tauragės regiono savivaldybių teritorijoje yra išvežamos pagal iš anksto suderintus grafikus. Atliekas veža konkurso būdu išrinkti vežėjai. Dėl neišvežtų atliekų reikia kreiptis į aptarnaujantį atliekų vežėją. Atliekų vežėjų kontaktai nurodyti lentelėje žemiau:

 

KOMUNALINIŲ (LIKUSIŲ PO RŪŠIAVIMO) IR ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ VEŽĖJAI

Tauragės r. sav. teritorijoje

UAB „Ekonovus“,  Tel.: 8 612 24372

 Jurbarko r. sav. teritorijoje

UAB „Jurbarko komunalininkas", Tel. 8 447 72870

 Šilalės r. sav. teritorijoje

UAB „Ecoservice“, Tel. 8 449 74307

 Pagėgių sav. teritorijoje

UAB „Ecoservice“, Tel. 8 449 74307

ANTRINIŲ ŽALIAVŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ VEŽĖJAI

Tauragės r. sav. teritorijoje

UAB „Dunokai“ Tel. 8 446 61785

 Jurbarko r. sav. teritorijoje

UAB „Jurbarko komunalininkas", Tel. 8 447 72870

 Šilalės r. sav. teritorijoje

UAB „Ecoservice“, Tel. 8 449 74307

 Pagėgių sav. teritorijoje

UAB „Ecoservice“, Tel. 8 449 74307

 

Jei atliekos nebuvo išvežtos laiku arba paslauga suteikta nekokybiškai, praneškite TRATC darbuotojams telefonu  (8446) 71872 arba elektroniniu paštu atliekutvarkymas@uabtratc.lt

 

Kur dėti žaliąsias atliekas?
 

Kur dėti žaliąsias atliekas?

Gyventojai neturintys sąlygų kompostuoti žaliųjų atliekų namuose gali NEMOKAMAI atvežti žaliąsias atliekas į Žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles (toliau –ŽAKA). Kiekvienoje Tauragės regiono savivaldybėje yra po vieną žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę, adresus rasite čia.

 

Tauragės, Jurbarko, Šilalės ir Pagėgių miestuose vykdomas atskiras žaliųjų atliekų surinkimas. Žaliosios atliekos surenkamos iš gyventojų specialiai žaliųjų atliekų surinkimui skirtais konteineriais. Atliekos pagal iš anksto paskelbtą grafiką pradedamos rinkti pavasarį. Atliekų surinkimo grafikus rasite čia. Gyventojai neturintys žaliųjų atliekų konteinerių gali naudotis savo turimu konteineriu tik jį reikėtų pažymėti užrašu „Žaliosios atliekos“. Dėl žaliųjų atliekų konteinerių gavimo kreiptis telefonu – (8446) 71872.

 

Kur dėti padangas?
 

Kur dėti padangas?

Tauragės regiono gyventojai naudotas padangas gali atvežti ir NEMOKAMAI atiduoti 5 vnt. lengvųjų automobilių padangų į didžiųjų atliekų priėmimo aikšteles (toliau – DASA). Kiekvienoje Tauragės regiono savivaldybėje yra po vieną DASA aikštelę, adresus rasite čia.

Padangų negalima mesti į komunalinių atliekų konteinerius ar palikti šalia jų.

Primename, kad:

 

 • Įsigyjant naujas padangas, senąsias galima atiduoti padangų pardavėjui be papildomo mokesčio, kai padangų atliekos skirtos tam pačiam transporto priemonės tipui ir padangų  atliekų skaičius atitinka jo perkamų  padangų skaičių. 
 • Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančios įmonės privalo nemokamai iš gyventojų priimti padangų keitimo metu susidariusias nebetinkamų naudoti padangų atliekas. 

 

 

Kur dėti baldus ir kitas stambiagabarites atliekas?
 

Kur dėti baldus ir kitas stambiagabarites atliekas?

Baldai ir kitos stambiagabaritės atliekos (kilimai, langų rėmai ir pan.) iš gyventojų NEMOKAMAI priimamos Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne ir didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse (toliau – DASA). DASA aikštelėse vienas gyventojas – rinkliavos mokėtojas – per metus nemokamai gali atvežti 200 kg baldų ir kt. stambiagabaričių atliekų.